Skip to content

Kobo Clara Colour/BW 磁感應保護殼基本款 - 鈦鈷藍

Kobo Clara Colour/BW 磁感應保護殼基本款 - 鈦鈷藍

我們為您的電子閱讀器設計出 Kobo Clara Kobo Clara Colour/BW 基本款保護殼。當您掀開保護殼時,您的電子書閱讀器會自動被喚醒,並在闔上時回到休眠狀態。採用回收材質製成,是保護電子閱讀器的絕佳首選。有鈦鈷藍色可供選擇。

Kobo Clara Colour/BW 磁感應保護殼基本款僅適用於 Kobo Clara Colour 與 Kobo Clara BW。